Ål på Feggesund kro

Vi kører forbi Jenle . Afgang Feldborg kl.14 og Haderup kl. 14.15 Tilmelding senest d. 6 september til Betty tlf: 20192003 eller mail på : bettyhaunstrup@hotmail.com